Tìm kiếm
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 1.211.019
Truy cập hiện tại 173
Công tác đào tạo >> Bồi dưỡng
  Thực hiện Kết luận số 25-KL/TU, ngày 29 tháng 12 năm 2020 của Thường trực Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế về nhiệm vụ, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2021 của Trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh, sáng ngày 09/4/2021, Trường chính trị Nguyễn Chí Thanh phối hợp với Sở Nội vụ tổ chức lễ khai giảng lớp Bồi dưỡng Ngạch chuyên viên chính Khóa 1, năm 2021.
Khai giảng lớp Bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng, năm 2021 (lớp thứ nhất)
Khai giảng lớp Bồi dưỡng Ngạch chuyên viên khóa 1, năm 2021  
Bế giảng Lớp bồi dưỡng kiến thức Quản lý nhà nước chương trình chuyên viên chính khóa II năm 2018  
Sáng ngày 09/7/2018, Trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thừa Thiên Huế đã tổ chức khai giảng lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Mặt trận năm 2018.
Sáng ngày 14/8/2017, Trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh phối hợp với Hội Nông dân tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Hội Nông dân ở cơ sở năm 2017 cho hơn 60 hội viên nòng cốt là Chủ tịch, Phó Chủ tịch, ủy viên thường vụ Hội Nông dân ở các xã, phường, thị trấn. Tham dự buổi lễ có: Đồng chí Trần Văn Lập - UV BCH TW Hội Nông dân Việt Nam, Phó Chủ tịch thường trực Hội Nông dân tỉnh, Đồng chí Phan Xuân Nam - Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Thừa Thiên Huế, Th.S Nguyễn Thiên - Tỉnh ủy viên, Hiệu trưởng Nhà trường, các đồng chí trong Ban Giám hiệu, đại diện phòng Đào tạo chính sách Ban Tổ chức tỉnh ủy, đại diện các khoa, phòng.
Chiều ngày 14/7/2017, Trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh đã tổ chức Bế giảng lớp Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước chương trình chuyên viên khóa 1, năm 2017 cho 92 học viên là cán bộ, công chức, viên chức thuộc các Sở, Ban, Ngành của tỉnh Thừa Thiên Huế. 
Sáng ngày 30/6/2017, Trường chính trị Nguyễn Chí Thanh phối hợp với Đại học Huế tổ chức lễ khai giảng lớp Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước chương trình Chuyên viên chính Đại học Huế, năm 2017.  
Sáng ngày 06/5/2017, tại Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Nam Đông, Trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh đã phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Nam Đông tổ chức buổi lễ bế giảng lớp Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước chương trình chuyên viên chính huyện Nam Đông, năm 2017.
Thực hiện Kết luận số 02-KL/TU, ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Thường trực Tỉnh ủy về nhiệm vụ, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2016 của Trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh, từ ngày 25 tháng 10 năm 2016 đến ngày 05 tháng 11 năm 2016 Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Thừa Thiên Huế đã phối hợp với Trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh tổ chức lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác đoàn cơ sở năm 2016.
Các tin khác
Xem tin theo ngày