Tìm kiếm
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 1.211.019
Truy cập hiện tại 588
Lịch giảng dạy
Lớp: Môn học:
THỨ/NGÀYBUỔICHUYÊN ĐỀGIẢNG VIÊN
Sáu - 21/10/2022ChiềuKhai giảng
Bảy - 29/10/2022Sáng1. Triết học Mác - Lênin trong đời sống xã hộiThS. Hoàng Văn Hợp
Chiều2. Chủ nghĩa duy vật mác - xít- thế giới quan khoa học cho nhận thức và cải tạo hiện thựcCN. Hoàng Thị Anh Thư
CN - 30/10/2022Sáng3. Hai nguyên lý của phép biện chứng duy vậtThS. Hoàng Văn Hợp
Chiều4. Các cặp phạm trù của phép biện chứng duy vậtThS. Hoàng Văn Hợp
Bảy - 05/11/2022Sáng4. Các cặp phạm trù của phép biện chứng duy vậtThS. Hoàng Văn Hợp
Chiều5. Những quy luật cơ bản của phép biện chứng duy vậtThS. Hoàng Huyền Thanh
CN - 06/11/2022Sáng5. Những quy luật cơ bản của phép biện chứng duy vậtThS. Hoàng Huyền Thanh
ChiềuNghiên cứu
Bảy - 12/11/2022SángNghiên cứu
ChiềuNghiên cứu
CN - 13/11/2022Sáng6. Lý luận nhận thức duy vật biện chứngThS. Hoàng Văn Hợp
Chiều6. Lý luận nhận thức duy vật biện chứngThS. Hoàng Văn Hợp
Bảy - 19/11/2022SángNghiên cứu
ChiềuNghiên cứu
CN - 20/11/2022SángNghiên cứu
ChiềuNghiên cứu
Bảy - 26/11/2022Sáng7. Học thuyết hình thái kinh tế - xã hộiThS. Hoàng Văn Hợp
Chiều7. Học thuyết hình thái kinh tế - xã hộiThS. Hoàng Văn Hợp
CN - 27/11/2022Sáng8. Giai cấp và đấu tranh giai cấpThS. Hoàng Huyền Thanh
Chiều8. Giai cấp và đấu tranh giai cấpThS. Hoàng Huyền Thanh
Bảy - 03/12/2022Sáng9. Nhà nước và cách mạng xã hộiThS. Hoàng Huyền Thanh
Chiều9. Nhà nước và cách mạng xã hộiThS. Hoàng Huyền Thanh
CN - 04/12/2022Sáng10. Quan điểm của triết học Mác - Lênin về con ngườiThS. Hoàng Văn Hợp
Chiều10. Quan điểm của triết học Mác - Lênin về con ngườiThS. Hoàng Văn Hợp
Bảy - 10/12/2022Sáng11. Quan điểm của triết học Mác - Lênin về ý thức xã hộiMời NGƯT Phạm Thị Xê
Chiều11. Quan điểm của triết học Mác - Lênin về ý thức xã hộiMời NGƯT Phạm Thị Xê