Tìm kiếm
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 1.211.019
Truy cập hiện tại 578
Nghiên cứu khoa học >> Nghiên cứu thực tế
Giảng viên khoa Lý luận Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh đã tổ chức đi nghiên cứu thực tế cá nhân tại hai xã: Quảng Phú, Quảng Thọ, huyện Quảng Điền, và Liên minh Hợp tác xã tỉnh Thừa Thiên Huế trong 03 ngày (từ ngày 13/10 đến ngày 15/10/2016). Đoàn đi gồm có hai giảng viên ThS. Hồ Thị Thu Hương và ThS. Nguyễn Thị Hoài Phương. 
Thực hiện Kế hoạch số 01/KH-TCT ngày 04/01/2016 về “Hoạt động khoa học của trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh năm 2016”, Nhà trường xây dựng kế hoạch và tổ chức Đoàn nghiên cứu thực tế ở trong tỉnh với chủ đề: “Điều tra nắm tình hình về việc xây dựng, củng cố chính quyền địa phương ở Thừa Thiên Huế sau bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021”. Ngày 02 tháng 11 năm 2016, Đoàn nghiên cứu thực tế của nhà trường do đồng chí Trần Duy Phước, Phó Hiệu trưởng nhà trường làm trưởng  đoàn cùng các giảng viên thuộc Phòng nghiên cứu khoa học- Thông tin-Tư liệu và đại diện Phòng Đào tạo  đã đến làm việc tại Huyện A Lưới. đồng chí  Trần Duy Phước, Phó Hiệu trưởng nhà trường, trao đổi tại buổi làm việc
Nghiên cứu thực tế là một nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của người giảng viên. Trên cơ sở những kiến thức lý luận, quan trọng hơn người giảng viên phải tiến hành xem xét kiểm nghiệm những biểu hiện, ảnh hưởng, tác động của lý luận trong thực tiễn để có cơ sở hiểu sâu và nắm bắt được lý luận. Qua nghiên cứu thực tế sẽ giúp cho giảng viên nâng cao được kỹ năng thiết kế phần hướng dẫn nghiệp vụ, ví dụ minh hoạ, liên hệ thực tiễn trong bài giảng.
Thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học hàng năm của giảng viên các trường chính trị tỉnh do Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh quy định và Quyết định của Hiệu trưởng trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh về giao nhiệm vụ nghiên cứu khoa học cho giảng viên năm 2015, Khoa Lý luận Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh đã tổ chức đoàn đi nghiên cứu thực tế cho các giảng viên của khoa trong 03 ngày (từ ngày14/10 đến ngày16/10/2015) tại xã Phong Hòa, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế.
Xem tin theo ngày