Tìm kiếm
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 1.211.019
Truy cập hiện tại 560
Tin tức hoạt động >> Đảng ủy
Thực hiện Kế hoạch 79-KH/TU, ngày 17/11/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế và Kế hoạch số 42-KH/ĐUK ngày 23/11/2022 của Đảng ủy Khối cơ quan và Doanh nghiệp về việc tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt và tuyên truyền Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII, Đảng ủy Trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện đồng thời tổ chức cho cán bộ đảng viên, học viên nghiên cứu, học tập.
Nhân kỷ niệm 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2023), ngày 18/5,  Đảng bộ trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh tổ chức lễ dâng hoa tại Bảo tàng Hồ Chí Minh.  
Thực hiện Kế hoạch tổng kết năm 2021 của Đảng uỷ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh, sáng 17/01/2022, Đảng bộ Trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh tỉnh Thừa Thiên Huế đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Xây dựng Đảng bộ năm 2021 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2022.
Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng căn dặn: “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc. Vì vậy, huấn luyện cán bộ là công việc gốc của Đảng”. Thấm nhuần lời dạy của Người, trong những năm qua, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND, ĐUK cơ quan và DN tỉnh và sự tạo điều kiện, phối hợp trách nhiệm của các ban, ngành, đoàn thể của tỉnh, sự chỉ đạo chuyên môn của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, hoạt động của  Đảng bộTrường Chính trị Nguyễn Chí Thanh, tỉnh Thừa Thiên Huế đã có nhiều chuyển biến tích cực và đạt được nhiều thành tựu quan trọng, ngày càng khẳng định uy tín, vị thế của Trường trong hệ thống các Trường Chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Trải qua hơn 55 năm (1965 - 2021) xây dựng và phát triển, Trường đã góp phần xứng đáng trong sự nghiệp đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ cách mạng đặt ra qua mỗi giai đoạn.  
Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng là một sự kiện chính trị trọng đại của Đảng ta, đất nước và dân tộc ta, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong quá trình tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, hội nhập và phát triển đất nước. Đại hội đã thảo luận và thông qua các Văn kiện có giá trị to lớn cả về lý luận và thực tiễn, là sự kết tinh trí tuệ, ý chí, nguyện vọng của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta. Do vậy, việc vận dụng Văn kiện Đại hội XIII của Đảng  vào giảng dạy ở các trường chính trị  vừa là yêu cầu thiết thực của công tác đào tạo, bồi dưỡng vừa là nhiệm vụ chính trị quan trọng của Nhà trường.  
Chiều 17/01/2020, Đảng bộ Trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh tỉnh Thừa Thiên Huế đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Xây dựng Đảng bộ năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020.  
Trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh Tổng kết công tác Đảng bộ năm 2016 và triển khai nhiệm vụ 2017 Chiều 17/01/2017, Đảng bộ Trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh tỉnh Thừa Thiên Huế đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng bộ năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017.
Kế hoạch Tổng kết công tác xây dựng Đảng, đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên năm 2015
Đại hội Đảng bộ Trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh lần thứ IX, nhiệm kỳ 2015 - 2020 thành công tốt đẹp.
Xem tin theo ngày