Tìm kiếm
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 1.211.019
Truy cập hiện tại 575
Tin tức hoạt động
Nhằm thực hiện phương châm lý luận gắn với thực tiễn và thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học năm 2024. Khoa Lý luận cơ sở, Trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức đi nghiên cứu thực tế với chủ đề: Nghiên cứu về văn hóa tín ngưỡng của đồng bào Cơ Tu ở tỉnh Thừa Thiên Huế.
Thực hiện Kế hoạch số 219/KH-UBND ngày 27/5/2024 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức Mít tinh hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 05/6, Tháng hành động vì môi trường và Ngày Chủ nhật xanh năm 2024 và Kế hoạch số 238-KH/TCT ngày 29/5/2024 của Trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh về tổ chức hoạt động Hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 05/6, Tháng hành động vì môi trường và Ngày Chủ nhật xanh năm 2024.  
Nhân dịp kỷ niệm 134 năm ngày Sinh nhật Bác (19/5/1890-19/5/2024), sáng ngày 15 tháng 5 năm 2024, Đảng Bộ Trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh đã tổ chức lễ dâng hoa tại Bảo tàng Hồ Chí Minh.   
Thực hiện Kế hoạch số 70-KH/ĐUK ngày 25 tháng 1 năm 2024 của Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế và Kế hoạch số 33-KH/ĐU ngày 25 tháng 2 năm 2024 của Đảng ủy Trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh về triển khai thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024, ngày 06 tháng 5 năm 2024, trong không khí cả nước đang long trọng tổ chức Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, hướng đến Kỷ niệm 134 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng bộ Trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh đã tổ chức Hội nghị triển khai học tập chuyên đề năm 2024: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng hệ thống chính trị và phát huy sức mạnh toàn dân; quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển Thừa Thiên Huế thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2025”.
Thực hiện Kế hoạch 24-KH/BCĐTW, ngày 28/12/2023 của Ban Chỉ đạo 35 Trung ương về hoạt động của Ban Chỉ đạo Trung ương bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch năm 2024; Kế hoạch 2858-KH/HVCTQG, ngày 22/1/2024 của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh về tổ chức Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Tư - năm 2024; Kế hoạch số 85-KH/BCĐ35 ngày 11/3/2024 của Ban Chỉ đạo 35 tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ I - năm 2024 và Công văn số 596-CV/ĐUK ngày 14/3/2024 về việc hưởng ứng cuộc thi chính luận Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ I năm 2024, ngày 01/4/2024 Trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh đã tổ chức phát động Cuộc thi Chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng - năm 2024.
KHOA XÂY DỰNG ĐẢNG TỔ CHỨC ĐI NGHIÊN CỨU THỰC TẾ TẠI CÁC XÃ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN PHONG ĐIỀN           Thực hiện phương châm “Học đi đôi với hành, lý luận gắn với thực tiễn", ngày 29/3/2024 và ngày 5/4/2024, Khoa Xây dựng Đảng tổ chức đi nghiên cứu thực tế tại các xã trên địa bàn Huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế gồm: xã Điền Hải, xã Phong An, Huyện uỷ Phong Điền, xã Phong Mỹ. Qua nghiên cứu thực tế sẽ góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy và năng lực nghiên cứu khoa học của giảng viên nhằm đáp ứng yêu cầu  đổi mới nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức hiện nay của nhà trường.
Các tin khác
Xem tin theo ngày