Tìm kiếm
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 1.211.019
Truy cập hiện tại 152
Nghiên cứu khoa học >> Đề tài cấp cơ sở
Thực hiện Kết luận của Hiệu trưởng, Chủ tịch HĐKH tại buổi sinh hoạt HĐKH quý II/2022 về xác định nhiệm vụ nghiên cứu khoa học năm 2023, Hội đồng đã lựa chọn 03 đề xuất nhiệm vụ nghiên cứu khoa học để thực hiện trong năm 2023. Sau thời gian chuẩn bị của các Ban Chủ nhiệm, các nhóm nghiên cứu hoàn thiện thuyết minh và đề cương nghiên cứu các đề tài khoa học. Thực hiện quy định nghiên cứu khoa học hiện hành, trong hai ngày 27 và 28 tháng 12 năm 2022. Hội đồng khoa học nhà trường tổ chức các Hội đồng đánh giá thuyết minh và góp ý đề cương nghiên cứu.  
Sáng ngày 10/5/2017, Hội đồng Khoa học Trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh tổ chức đánh giá thuyết minh đề tài nghiên cứu khoa học hỗ trợ cấp cơ sở năm 2017, với đề tài: “Nghiên cứu giải pháp nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ công chức cấp xã ở Trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh, tỉnh Thừa Thiên Huế”. 
Sáng ngày19 tháng 01 năm 2017, Hội đồng nghiệm thu đề tài khoa học cấp cơ sở Trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh tổ chức nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở: “Trách nhiệm kỷ luật của người quản lý đất đai qua thực tiễn huyện Phú Vang tỉnh Thừa Thiên Huế” do Th.S Phan Hữu Chánh - Phó Trưởng khoa Nhà nước và Pháp luật làm chủ nhiệm đề tài. Đồng chí Trần Duy Phước, Phó hiệu trưởng, Phó Chủ tịch Hội đồng Phát biểu khai mạc
Bảng danh mục các đề tài cấp khoa/phòng đã thực hiện trong thời gian qua.
Bảng danh mục các đề tài cấp trường đã thực hiện trong thời gian qua.
Xem tin theo ngày