Tìm kiếm
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 1.211.019
Truy cập hiện tại 147
KHOA LÝ LUẬN CƠ SỞ NGHIÊN CỨU THỰC TẾ NĂM 2024
Ngày cập nhật 04/06/2024

Nhằm thực hiện phương châm lý luận gắn với thực tiễn và thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học năm 2024. Khoa Lý luận cơ sở, Trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức đi nghiên cứu thực tế với chủ đề: Nghiên cứu về văn hóa tín ngưỡng của đồng bào Cơ Tu ở tỉnh Thừa Thiên Huế.

Ngày 20 tháng 5 năm 2024, đoàn nghiên cứu thực tế Khoa Lý luận cơ sở do đồng chí Hồ Thị Thu Hương - trưởng Khoa Lý luận cơ sở làm trưởng đoàn cùng 6 đồng chí giảng viên của khoa đã có buổi làm việc với Ban Dân tộc tỉnh Thừa Thiên Huế. Tại buổi làm việc đoàn nghiên cứu thực tế đã nghe đồng chí Hồ Thị Tùy, trưởng phòng Thanh tra và tuyên truyền, Ban Dân tộc tỉnh trao đổi thực trạng triển khai các chính sách dân tộc trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế nói chung, trong đó có vấn đề bảo tồn và phát huy văn hoá vật thể và phi vật thể của đồng bào dân tộc thiểu số. Sau báo cáo đoàn đã trao đổi thêm một số vấn đề liên quan đến văn hoá tín ngưỡng của đồng bào các dân tộc nói chung và đồng bào dân tộc Cơ Tu nói riêng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Ảnh: Đoàn NCTT làm việc với Ban dân tộc Tỉnh

Sau buổi NCTT tại Ban dân tộc Tỉnh, đoàn nghiên cứu tiếp tục nghiên cứu văn hóa tín ngưỡng của đồng bào Cơ Tu tại hai huyện Nam Đông và huyện A Lưới. Tại đây, đoàn nghiên cứu thực tế đã có buổi làm việc với phòng Văn hoá thông tin của hai huyện Nam Đông và huyện A Lưới về những kết quả đạt được trong xây dựng và bảo tồn giá trị văn hoá đồng bào dân tộc Cơ Tu. Sau buổi làm việc tại Phòng, đoàn đã tiến hành nghiên cứu, tìm hiểu tại các xã Hương Long, huyện Nam Đông; xã Lâm Đớt, xã Hồng Hạ huyện A Lưới và trao đổi, phỏng vấn người có Uy tín và một số người dân đồng bào dân tộc Cơ Tu trên địa bàn các xã về những thuận lợi, khó khăn trong việc bảo tồn và phát huy những giá trị văn hoá tín ngưỡng của đồng bào dân tộc Cơ Tu.

Kết thúc chuyến đi, đoàn nghiên cứu thực tế Khoa lý luận cơ sở đã thu thập thông tin, năm bắt được sự cần thiết trong xây dựng và bảo tồn giá trị văn hoá đồng bào dân tộc Cơ Tu như: văn hoá, lễ nghi, phong tục tập quán... cần được bảo tồn trong thời gian tới. Đây là nguồn quan trọng trong việc góp phần gắn giữa lý luận và thực tiễn của giảng viên trong quá trình giảng dạy trên lớp.

Một số hình ảnh trong chuyến đi NCTT của Khoa Lý luận cơ sở:

Ảnh: Đoàn NCTT làm việc với Phòng Văn hoá thông tin huyện Nam Đông

Ảnh: Đoàn NCTT làm việc với Phòng Văn hoá thông tin huyện A Lưới

Ảnh: Đoàn NCTT làm việc với xã Lâm Đớt, huyện A Lưới

Ảnh: Đoàn NCTT làm việc với xã Hồng Hạ, huyện A Lưới

 

Lê Phước Quang
       In ấn
Các tin khác
Xem tin theo ngày