Tìm kiếm
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 1.211.019
Truy cập hiện tại 571
TRƯỜNG CHÍNH TRỊ NGUYỄN CHÍ THANH TỔ CHỨC PHÁT ĐỘNG CUỘC THI CHÍNH LUẬN BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG NĂM 2024
Ngày cập nhật 13/05/2024

Thực hiện Kế hoạch 24-KH/BCĐTW, ngày 28/12/2023 của Ban Chỉ đạo 35 Trung ương về hoạt động của Ban Chỉ đạo Trung ương bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch năm 2024; Kế hoạch 2858-KH/HVCTQG, ngày 22/1/2024 của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh về tổ chức Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Tư - năm 2024; Kế hoạch số 85-KH/BCĐ35 ngày 11/3/2024 của Ban Chỉ đạo 35 tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ I - năm 2024 và Công văn số 596-CV/ĐUK ngày 14/3/2024 về việc hưởng ứng cuộc thi chính luận Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ I năm 2024, ngày 01/4/2024 Trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh đã tổ chức phát động Cuộc thi Chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng - năm 2024.

Đến dự buổi phát động Cuộc thi có đồng chí Nguyễn Thị Châu - TUV, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh, đồng chí Hà Thị Ánh Hồng - Chủ tịch Công đoàn, Phó Hiệu trưởng nhà trường cùng toàn thể cán bộ, đảng viên, viên chức và 140 đồng chí học viên đang sinh hoạt tạm thời tại 03 chi bộ lớp Trung cấp lý luận chính trị đang học tại trường (Chi bộ Lớp TCLLCT ĐUK 18A, K34A1, K34A2).

 

 

Phát động cuộc thi, Đồng chí Nguyễn Thị Châu nhấn mạnh ý nghĩa và tầm quan trọng của cuộc thi: Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch là nội dung cơ bản, hệ trọng, có ý nghĩa sống còn của công tác xây dựng, chỉnh đốn Ðảng; là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của cả hệ thống chính trị, của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta. Trong thời gian qua Đảng ủy, BGH nhà trường đã quan tâm chỉ đạo triển khai tốt công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch gắn với nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng của nhà trường từ đó góp phần tuyên truyền và khẳng định các giá trị cốt lõi của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; những thành tựu phát triển của quê hương, đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Trải qua 03 lần thi, tỉnh Thừa Thiên Huế nói chung và Trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh nói riêng đã có rất nhiều bài tham dự và đạt giải tại Cuộc thi, trong đó Trường  Chính trị Nguyễn Chí Thanh đã đạt 01 giải khuyến khích (Lần thứ I - năm 2021), 01 giải triển vọng (Lần thứ II - năm 2022). Phát huy những kết quả đã đạt được, Đồng chí Nguyễn Thị Châu kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, viên chức, học viên đang theo học tại trường tích cực hưởng ứng Cuộc thi Chính luận về Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng - năm 2024.

Nhà trường đã ban hành Kế hoạch và thành lập Ban tổ chức cuộc thi. Thông qua cuộc thi tại trường, BTC nhà trường sẽ tổ chức chấm và trao giải đồng thời lựa chọn các tác phẩm có chất lượng để gửi tham gia Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ I - năm 2024, hy vọng nhà trường sẽ có những tác phẩm đạt giải và tiếp tục được lựa chọn tham gia  Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Tư - năm 2024 toàn quốc.

Đảng ủy, BGH nhà trường mong rằng với lực lượng đông đảo cán bộ, đảng viên, giảng viên và học viên trong nhà trường, những tác phẩm tham gia Cuộc thi năm nay sẽ là những tác phẩm hay, những phát hiện mới, góc nhìn mới trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Qua đó, lan tỏa, cổ vũ, động viên toàn Đảng bộ, toàn dân, toàn quân chung sức đồng lòng thực hiện tốt công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, góp phần quan trọng trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, đưa đất nước Việt Nam vững bước trên con đường đi lên CNXH.

Hồ Thị Thu Hương
       In ấn
Các tin khác
Xem tin theo ngày