Tìm kiếm
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 1.211.019
Truy cập hiện tại 569
Tổ chức bộ máy của Trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh
Ngày cập nhật 27/12/2019

Theo Quy định số 2060-QĐ/TU, ngày 03/7/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế, Trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh có tổ chức bộ máy như sau:

TS. Nguyễn Thị Châu

Hiệu trưởng

Điện thoại: 0914.974.292

 

ThS. Hà Thị Ánh Hồng

Phó Hiệu trưởng

Điện thoại: 0946.361.980

ThS. Trần Nhật

Phó Hiệu trưởng

Điện thoại: 0914.481.424

 

 

 

 

Phòng Tổ chức, hành chính, thông tin, tư liệu

Trưởng phòng

Lê Chí Quốc Minh

Điện thoại:

0234.367.68.38

Phòng Quản lý đào tạo và nghiên cứu khoa học

Trưởng phòng

Lê Thị Liễu

Điện thoại: 

0912.639.997

Khoa Lý luận cơ sở

Trưởng khoa

Hồ Thị Thu Hương

Điện thoại:

094.232.05.05

Khoa Xây dựng Đảng

Phó Trưởng khoa

phụ trách khoa

Lê Thị Hằng

Điện thoại:

0914.425.666

Khoa Nhà nước và pháp luật

Trưởng khoa

Phan Hữu Chánh

Điện thoại:

0914.005.171

 

       In ấn
Các tin khác
Xem tin theo ngày